Kosten en baten op een rijtje

 

CATvergoedbaar beroepsorganisatie: €99,95 (geen eenmalige inschrijfkosten of andere verborgen kosten)
GAT Wkkgz: €22,95 btw vrij (GAT klacht- en tuchtrecht)
BAT verzekering: €86 inclusief assurantiebelasting (beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering)

Totaal: €208,95 per kalenderjaar voor Vergoedbare CAT-therapeuten. CAT is en blijft prijsbreker en de voordeligste.

Deze kosten worden per kwartaal verlaagd

Verdere kosten:

Visitatie: €170
Deze kosten worden niet elk jaar doorberekend in de jaarcontributie; CAT is transparant in de kosten. Visitatie vindt na toelating binnen 1,5 jaar plaats en is daarna voor meerdere jaren geldig.

Muurschild CATvergoedbaar (optioneel): €42
CAT jaarzegel voor muurschild (optioneel, vanaf 2e jaar afnemen muurschild):  €6,75

  • Tarieven zijn ex btw tenzij anders aangegeven.

De voordeligste

CAT is en blijft de voordeligste beroepsorganisatie!