Vergoedbare CAT-therapeuten 2021

Deze pagina geeft informatie over therapeuten aangesloten bij CAT vergoedbaar.

Je herkent deze therapeuten eenvoudig aan het blauwe CAT-vergoedbaar logo op de website en facturen. CAT heeft de zorgverzekeraars op de hoogte gesteld dat alle vergoedbare CAT-therapeuten vanaf 2021 eenvoudig te herkennen zijn aan het blauwe CAT-vergoedbaar logo. Deze therapeuten zijn door CAT erkend en aangemeld bij Vektis. De toelatingseis voor therapeuten is minimaal voldoen aan het Profiel Vergoedbare CAT-therapeut en de behandelingen van deze groep therapeuten komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars.

 

Vektis als primaire bron zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars kunnen precies herkennen welke CAT-therapeuten vergoedbaar zijn in het Vektis register. CAT is de eerste beroepsorganisatie die een live en realtime koppeling met Vektis in gebruik zal nemen in 2021. Het portaal dat Wkkgz geschilleninstantie GAT hiervoor heeft laten ontwikkelen is kwaliteitsysteem.nl Elke erkenning, of terugtrekking van de erkenning door CAT is direct live terug te vinden in het register van Vektis. Zo hoeft er nooit twijfel te zijn over welke therapeut door CAT erkend is bij Vektis, en dus met vergoedingen kan werken, met welke prestatie codes zij werken en welke kwalificaties zij hebben. CAT blijft meegaan met de tijd!

 

Een kwaliteitsstempel om trots op te zijn

CAT heeft als grootste beroepsorganisatie in het alternatieve veld een verantwoordelijkheid in het borgen van kwaliteit en in het structuren van de alternatieve sector. De erkenning op hbo-niveau (hbo-conform) van Vergoedbare CAT-therapeuten is inzichtelijk: de minimale instroomeis voor Vergoedbare CAT-therapeuten is een 3 jarige alternatieve hbo-opleiding, deze therapeuten voldoen aan de PLATO norm. CAT staat als kwaliteitsbewaker in voor de professionaliteit van de alternatieve beroepsbeoefenaren en draagt er zorg voor dat de beroepsmatige kennis van deze solistische hbo-zorgprofessionals up te date blijft.

Profiel Vergoedbare CAT-therapeut

Vergoedbare CAT-therapeuten voldoen aan een hoop eisen! In het Profiel Vergoedbare CAT-therapeut kun  je alles lezen over dit eisenpakket. De toelatingseis: minimaal een 3 jarige erkende hbo-opleiding op alternatief vlak, de therapeut beschikt over de MBK en/of de PsBK en voldoet aan de PLATO-norm

Ben jij alternatieve therapeut en wil je aansluiten bij CAT-vergoedbaar?

INSCHRIJVEN

Schrijf je hieronder in via de button. Opzeggen kan kosteloos en vrijblijvend tot 2 werkdagen na de aanmelding.

CAT All in One: CAT, GAT + BAT

 

 

Beroepsorganisatie CAT

CAT erkent de therapeut als Vergoedbare CAT-therapeut en fungeert als beroeps- en belangenorganisatie. Tarief: €99,95 ex. btw per kalenderjaar. Het CAT is een vooruitstrevende en moderne beroepsorganisatie die op een manier werkt die in de sector ‘management nieuwe stijl’ wordt genoemd. Dit betekent dat de organisatie door professionals wordt bemand die hier full time werk aan hebben. CAT kiest altijd het beste voor de therapeuten en heeft het meest complete All in One pakket voor alternatieve / complementaire therapeuten gerealiseerd. CAT laat niets aan het toeval over!

 

 

GAT Wkkgz Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

Onderdeel van de erkenning als CAT-therapeut is aansluiting bij de st. GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Kosten: €22,95 btw vrij per kalenderjaar.  Vergoedbare CAT-therapeuten vallen door deze aansluiting onder GAT-Wkkgz klachtrecht en tuchtrecht, onder de GAT-beroepscode en voldoen zodoende aan de wettelijke eisen gesteld door de Wkkgz en de Wtza. De st. GAT levert een klachtenfunctionaris, een geschillencommissie en een tuchtcommissie wanneer dit nodig is. De GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie die zich actief inzet voor professionalisering van de complementaire sector. https://gatgeschillen.nl/

 

 

 

BAT verzekering Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten

Onderdeel van de erkenning als Vergoedbare CAT-therapeut is afnemen van een BBA Beroeps- Bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering bij de BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten). Kosten €86,- per kalenderjaar incl. assurantie belastingen. Je sluit een beroeps-bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering af die alle aspecten van het therapeutschap dekt: de polis is met zorg op maat gemaakt voor CAT-therapeuten. De BAT polis heeft een volledige Wkkgz dekking en tuchtrecht dekking. BAT is een Nederlandse tussenpersoon in verzekeringen met een vergunning van de AFM.  https://batverzekeringen.nl/

Kosten en baten op een rijtje

CAT beroepsorganisatie: €99,95
GAT Wkkgz: €22,95 btw vrij
BAT verzekering: €86 inclusief assurantiebelasting

Totaal: €208,95 per kalenderjaar voor Vergoedbare CAT-therapeuten. CAT is en blijft prijsbreker en de voordeligste!

Deze kosten worden per kwartaal verlaagd

 

Alle richtlijnen voor complementaire / alternatieve therapeuten

CAT-therapeuten krijgen alle ondersteuning van het CAT voor professionele praktijkvoering door toegang tot handige beroepsdocumenten zoals de behandel overeenkomst, cliënten dossier voorbeeld, algemene voorwaarden voorbeeld, GAT-Wkkgz klachtrecht, GAT-tuchtrecht, GAT-Beroepscode, AVG documenten; verwerkersovereenkomst, privacy statement voorbeeld, artsenbrief, minderjarigen toestemmingsformulier en verder regelmatig gratis webinars en updates over actualiteiten uit het beroepsveld.


Gratis Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

Vergoedbare CAT-therapeuten kunnen gratis gebruik maken van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) kwaliteitspraktijk.nl Op dit platform kan een CAT-therapeut zijn of haar behandelingen met cliënten bijhouden op een manier die voldoet aan de AVG en de Wkkgz. Kwaliteitspraktijk.nl is een door KIWA erkend ECD (elektronisch cliënten dossier).

 

Ook jij bent klaar voor de nieuwe wet Wtza

Vanaf medio 2021 moeten nieuwe en bestaande alternatieve / complementaire zorgaanbieders zich verplicht melden bij de rijks overheid als zij willen starten / door willen gaan met het verlenen van zorg. De Wet toetreding zorgaanbieders vraagt therapeuten een aantal vragen te beantwoorden die betrekking hebben op je Wkkgz klachtenregeling en je professionaliteit als zorgverlener. Als je bij CAT bent kun je aan de overheid aangeven dat je bij een rijks erkende Wkkgz geschillencommissie, een erkende beroepsorganisatie, een door AFM erkende beroepsverzekeraar en een tuchtcollege voor alternatieve zorg bent geregistreerd.

 

Welke zorgverzekeraars vergoeden?

In 2021 komen behandelingen van Vergoedbare CAT-Therapeuten voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit het aanvullende pakket bij:

Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden ZorgMenzisPMA, Anderzorgde drie Zorgkantoren Groningen Twente en ArnhemMenzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ

* Therapeuten kunnen zich melden bij andere organisaties die het Van der Wilk gedachtegoed uitvoeren als zij wensen dat hun behandelingen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking kunnen komen bij de Coöperatie VGZ.

Jaarlijkse bij- en nascholing

Vergoedbare CAT-therapeuten doen aan jaarlijkse bij- en nascholing. Op deze manier garanderen wij aan je cliënten en aan zorgverzekeraars dat je kennis up to date blijft! Vergoedbare CAT-therapeuten scholen de aspecten vakgericht, vakgericht vrij, vakliteratuur en de PLATO (MBK en/of PsBK) kennis jaarlijks bij; de CAT erkenning is een kwaliteitsstempel om trots op te zijn. CAT organiseert in samenwerking met rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie GAT jaarlijks een aanbod aan gratis bij- en nascholing vakgericht vrije invulling.

 

Intervisie met andere erkende therapeuten

Alle Vergoedbare CAT-therapeuten hebben jaarlijkse intervisie bijeenkomsten met andere CAT-therapeuten of met therapeuten die aangesloten zijn bij een andere door zorgverzekeraars erkende beroepsorganisatie. Op die manier onderhoudt de therapeut contact met vakgenoten en blijft hun ervaring actueel. Eigenlijk een hardstikke leuke activiteit!

 

Visitatie door gediplomeerde CAT-visiteurs

Vergoedbare CAT-therapeuten worden gevisiteerd door erkende en gediplomeerde CAT-visiteurs. Zij coachen de CAT-therapeuten om de praktijk en de website compleet professioneel in te richten. Het is belangrijk dat voor zowel de zorgverzekeraars, je klanten en voor de CAT duidelijk is wat je precies aan te bieden hebt in je praktijk. De visiteurs staan de CAT-therapeuten hierin graag bij.

 

Studieplan op maat gemaakt

Met de CAT-screeningcommissie kun jij overleggen wat het beste studieplan is voor jou om verder te groeien in competenties als alternatieve / complementaire therapeut. Het kan zijn dat je bepaalde doelen hebt zoals het verdiepen van je kennis of het toevoegen van bepaalde disciplines. Je kan de screening commissie elke werkdag bereiken via de website chat.

 

 Overzicht erkende opleidingen en bij- en nascholing

Op gatregisteropleidingen.nl (GRO) wordt door de GAT en door opleiders in de alternatieve sector gewerkt aan een actief overzicht van scholing die geschikt of erkend is bij beroepsorganisaties. CAT is een van de beroepsorganisaties waarvan je op dit platform kunt zien welke opleidingen en bij- en nascholingen voldoen aan de eisen. Erg handig als je op zoek bent naar een geschikte opleiding!

 

De grootste van Nederland

 Met 3500 aangesloten therapeuten is het CAT-collectief de grootste van Nederland! 1000 van deze therapeuten zijn Vergoedbaar

CAT-collectief therapeuten

Vergoedbare CAT-therapeuten

Ben jij een klant van een vergoedbare CAT-therapeut?

Misschien vraag jij je af waar jouw alternatieve behandelaar precies allemaal aan voldoet? Neem dan eens een kijkje op het Profiel Vergoedbare CAT-therapeut. Daarin wordt dit punt voor punt uitgelegd. CAT neemt de kwaliteitsbewaking erg serieus en mocht je vragen hebben spreek ons dan aan op de website chat, rechtsonderaan dit scherm. Wij zijn elke werkdag van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur bereikbaar als je vragen hebt.

 

Heb jij een klacht over een CAT-therapeut?

Als je een klacht hebt of ontevreden bent over de behandeling in de praktijk van een Vergoedbare CAT-therapeut kun je een klacht indienen bij gatgeschillen.nl  CAT-therapeuten worden via een collectieve aansluiting bij deze rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie geregistreerd. De GAT-klachtenfunctionaris kan samen met jou en de therapeut zoeken naar een passende oplossing. Komen jij en de therapeut er toch niet uit? Dan kan je de klacht voorleggen aan de commissie van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Ook als je een tuchtrechtelijke klacht hebt kun je deze indienen bij de GAT. Sinds 2019 heeft GAT een eigen tuchtcollege voor alternatieve zorg ingesteld.

CAT All in One: CAT, GAT + BAT

Het enige volledige pakket voor de alternatieve / complementaire therapeut